Anunț 4 martie 2019

Anunț referitor la Programul național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de UAT pentru sectoare cadastrale, etapa a-IV-a

Anunț referitor la Programul național de cadastru și carte funciată a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de UAT pentru sectoare cadastrale, ETAPA a-III-a

Anunț căsătorie 13 noiembrie 2018

Anunţ căsătorie 31 octombrie

Atenționare virus West Nile la animale

Demarare proiect de înregistrare sistematică în sectoare cadastrale, respectiv Sectoarele 7,8,18,19,20,23,24,25,32,33,34,41,42

 

Legislație referendum 2018:

Legea nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 743 privind aprobarea Programului calendaristic al referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018;

Hotărârea Guvernului nr. 744 privind stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice, a bugetului și a cheltuielilor necesare pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018.

Hotărârile și deciziile Biroului Electoral Central pot fi accesate prin intermediul site-ului Biroului Electoral Central – referendum național pentru revizuirea Constituției 2018: http://referendum2018.bec.ro

Legislația

Dispoziția nr. 133/01.10.2018 privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare NR.445 și secția Nr.446

Dispoziția nr. 134/01.10.2018 privind interzicerea comercializării sau consumului de băuturi alcoolice în jurul secțiilor de votare NR.445 și secția Nr.446

Dispoziția nr. 135/01.10.2018 privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj, pe raza administrativ-teritorială a comunei Grădina

 

 

 

Publicație 5.09.2018