Situații financiare 2016

Anexa01 bilanț

Anexa02 cont de rezultat patrimonial

Anexa02 CRP venituri cheltuieli

Anexa03 flux de trezorerie

Anexa22

Anexa27 titlul 56

Anexa34 capitaluri proprii

Anexa35a Fila1

Anexa35a Fila2

Anexa35b Fila1

Anexa35b Fila2

Anexa40b active si datorii

Cheltuieli

DDS Balanța Sintetică

Flux de trezorerie(detaliat)

Venituri

Anexa01

Anexa02

Anexa03 Restrânsă

Anexa 27

Anexa 40b

Cheltuieli dezvoltare

Cheltuieli funcționare

Cheltuieli

DDS Balanța Sintetică

Venituri dezvoltare

Venituri funcționare

Venituri

Anexa01

Anexa02

Anexa03 Restrânsă

Anexa 27

Anexa 30b

Anexa 40b

Cheltuieli dezvoltare

Cheltuieli funcționare

Cheltuieli

DDS Balanța Sintetică

Flux trezorerie finanțe

Venituri dezvoltare

Venituri funcționare

Venituri


Anexa01

Anexa02

Anexa03 Restrânsă

Anexa40b

Anexa919

Cheltuieli dezvoltare

Cheltuieli funcționare

Cheltuieli

DDS Balanța Sintetică

Flux trezorerie finanțe

Venituri dezvoltare

Venituri funcționare

Venituri