Anunț căsătorie 15.09.2021

Proces-Verbal al ședinței din data de 06.09.2021 al Comitetului Local pentru Situații de Urgență Grădina

Anunț căsătorie 12.05.2021

Anunț public

Propuneri de steme ale Comunei Gradina in vederea consultarii si dezbaterii

Var. 1

Var. 2

Var. 3

Lista funcțiilor și a încadrărilor personalului din cadrul Serviciului Public Apă Grădina la 31.03.2021

Lista funcțiilor și a încadrărilor personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grădina și a serviciilor din subordinea sa la 31.03.2021

HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a taxelor speciale şi amenzilor aplicabile
persoanelor fizice şi juridice, în anul fiscal 2022

Anunț Coronavirus (Covid-19)

Anunț căsătorie 4.11

Listă debitori persoane juridice 01.07.2020

Anunț căsătorie 07.07.2020

 Cauți un loc de muncă în străinătate? Informează-te!

Listă debitori persoane juridice 01.04.2020 

Listă debitori persoane fizice 01.04.2020

Listă debitori persoane juridice 01.01.2020 

Listă debitori persoane fizice 01.01.2020

Informare depuneri de gheață

Listă debitori persoane fizice, juridice  01.10.2019

Anunț căsătorie 04.09.2019

Anunț concurs șef de centru

Bibliografie șef de centru

Anunț căsătorie 16.07.2019

Lista debitori persoane juridice 01.07.2019

Anunț căsătorie 18.06.2019

Anunț căsătorie 11.06.2019

Lista debitori persoane fizice 02.04.2019

Lista debitori persoane juridice 02.04.2019

Planificare lunară-persoane desemnate în echipa mobilă- aprilie 2019

Anunț 4 martie 2019

Anunț referitor la Programul național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de UAT pentru sectoare cadastrale, etapa a-IV-a

Anunț referitor la Programul național de cadastru și carte funciată a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de UAT pentru sectoare cadastrale, ETAPA a-III-a

Atenționare virus West Nile la animale

Demarare proiect de înregistrare sistematică în sectoare cadastrale, respectiv Sectoarele 7,8,18,19,20,23,24,25,32,33,34,41,42